poniedziałek, 08 maj 2023 07:47

Analiza techniczna a fundamentalna - czym się różnią i którą wybrać?

bank Saxo bank Saxo pixabay

Inwestycja w akcje na giełdzie wiąże się z koniecznością ciągłego analizowania aktualnej sytuacji finansowej rozmaitych spółek. Jest to niezbędne, jeśli chcemy, by podejmowane przez nas decyzje wiązały się z jak najmniejszym ryzykiem. Podczas wybierania spółek, w które chcemy zainwestować, możemy zdecydować się na skorzystanie z jednej z popularnych analiz - analizy fundamentalnej lub analizy technicznej.

Każda z nich ma zarówno wady jak i zalety, a decyzję o wyborze którejś z nich warto dostosować do własnych, indywidualnych preferencji i celów inwestycyjnych.

Inwestycja w akcje - podstawowe informacje 

Giełda jest miejscem integrującym kupujących i sprzedających papiery wartościowe, m.in. akcje czy obligacje. W tym momencie każda zainteresowana osoba może zaopatrywać się w nie bez wychodzenia z domu.

Wszystko to jest możliwe dzięki platformom transakcyjnym, takim jak ta prowadzona przez bank Saxo - początkujący inwestorzy powinni jednak pamiętać o tym, że przystępowanie do zakupu akcji bez odpowiedniego przygotowania może spowodować, że w krótkim czasie utracimy wszystkie zainwestowane środki. 

Aby ograniczyć ryzyko związane z inwestycjami na giełdzie, warto mieć na uwadze, aby dowiedzieć się jak najwięcej na temat rozmaitych mechanizmów rządzących giełdą. Doskonałym pomysłem jest również analizowanie aktualnej sytuacji spółek, których akcje chcielibyśmy kupić. Jednymi z najpopularniejszych analiz są analizy fundamentalna oraz techniczna.

Czym wyróżnia się analiza fundamentalna? 

Analiza fundamentalna to określenie dla metody skupiającej się na - zgodnie z nazwą - badaniu fundamentów spółek, czyli czynników o charakterze finansowym, gospodarczym i politycznym wpływających na to, ile są warte akcje danego przedsiębiorstwa. Wyróżnikiem analizy fundamentalnej jest też badanie raportów finansowych spółek - bilansów, rachunków zysków i strat czy przepływów pieniężnych. Stosując tę analizę można sprawdzić, jakie przewagi konkurencyjne ma firma oraz jaki jest potencjał jej wzrostu oraz jakie zagrożenia przed nią stoją. 

Analiza techniczna - najważniejsze cechy 

Analiza techniczna polega na badaniu wykresów cenowych akcji oraz innych instrumentów finansowych w celu określenia kierunku, w którym zmierza firma. Celem analizy jest zidentyfikowanie trendów i sygnałów wskazujących na to, czy warto kupować bądź sprzedawać akcje konkretnej spółki. 

Która z metod jest lepsza? 

Każda z metod ma swoje cechy charakterystyczne. Analizę fundamentalną lepiej wybierać w przypadku długoterminowych inwestycji, ponieważ informuje nas ona o podstawowych czynnikach wpływających na wartość spółki w dłuższej perspektywie. Z kolei analiza techniczna jest dobrą opcją dla krótkoterminowych inwestycji, ponieważ skupia się na badaniu wykresów cenowych i zmienności cen.

Ponadto, analiza fundamentalna wiąże się z koniecznością stosowania bardziej zaawansowanych rozwiązań oraz posiadania wiedzy na temat finansów i gospodarki. Analiza techniczna jest łatwiejsza do przeprowadzenia dla laików, ponieważ opiera się ona na badaniu wykresów i wzorców.