piątek, 14 maj 2021 14:20

Biznes w Chinach - jak robić interesy z Chinami?

doradztwo w imporcie z Chin doradztwo w imporcie z Chin pixabay

Gospodarka chińska jest uznawana za największą na świecie. Rozwija się w najszybszy sposób i naturalnie przyciąga do siebie biznesmenów. Współpraca z Chinami wymaga jednak pewnym umiejętności i przestrzegania zasad.

Od czego zacząć współpracę z Państwem Środka?

Pierwszą kwestią do rozwiązania jest znalezienie luki na rynku. Pomysł umożliwi oszacowanie kapitału niezbędnego na początek inwestycji oraz sprecyzuje kierunek poszukiwań kontrahentów. Przed rozpoczęciem współpracy z producentem z Chin warto uświadomić sobie, że koszty takiej transakcji obejmują nie tylko cenę towaru. Dochodzi do tego również transport, cło, opłaty magazynowe oraz kontrole w porcie. Dodatkową trudnością jest również problem z wyliczeniem wszystkich kosztów – jest to możliwe dopiero na etapie dokładnego zamówienia, gdy wiadomo już co i ile będzie sprowadzane. Aby uchronić się od niektórych błędów, warto skorzystać z doradztwa w imporcie z Chin. Jeśli jednak wszystkie podstawowe informacje i decyzje zostały ustalone, następnym etapem jest kontrola produktu. Należy sprawdzić, czy dane urządzenie nie znajduje się na liście towarów objętych cłem antydumpingowym. W takiej sytuacji konieczna będzie rezygnacja z importu z Chin.

Kolejnym etapem są liczne zapytania do wszystkich dostępnych serwisów B2B. W przypadku otrzymania wielu odpowiedzi należy je sortować zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Nie zawsze najważniejszym kryterium będzie cena. Szczególnie że niejednokrotnie otrzymany cennik nie jest ostateczny i podlega negocjacjom. Warto od razu podać dokładne wytyczne względem zamawianego produktu i jego ilości, dzięki czemu dostawca będzie wiedział, w jaki sposób zrealizować zamówienia. Jeśli oszacowane zapotrzebowanie jest na poziomie do 1000 sztuk, prawdopodobnie oferta będzie wystosowana przez przedstawicieli handlowych. W przypadku większych zamówień możliwy jest indywidualny kontakt z fabryką. W następnej kolejności należy zweryfikować wiarygodność danego dostawcy, tak aby biznes w Chinach nie był obciążony zbyt dużym ryzykiem.

Błędy, których należy unikać przy pracy z Chińczykami

Dla utrzymania pozytywnych i skutecznych kontaktów biznesowych z Chińczykami niezbędna jest wiedza na temat różnic kulturowych. Podstawową zasadą jest przestrzeganie hierarchii w trakcie spotkań i negocjacji. Jeśli nie zostanie ona uszanowana, może zostać to odebrane jako próba poniżenia. Nie należy również nalegać na zwracanie się do siebie w sposób nieformalny, po imieniu. Podczas negocjacji warto pamiętać, że mogą one trwać długo i być żmudne. Nie należy jednak pospieszać. W trakcie rozmów trzeba dostosować się do tempa chińskich kontrahentów i nie stosować eufemizmów.