środa, 27 kwiecień 2022 08:06

Co oznacza PIT online?

PIT online PIT online pixabay

W ostatnich tygodniach, czy dniach, na rozliczenie PIT pojawia się coraz więcej zapytań oraz wyszukiwań zagadnień związanych z deklaracjami podatkowymi.

Duża część z nich dotyczy możliwości rozliczenia zdalnego (online) oraz przesyłania rocznego zeznania podatkowego przez internet. W tym miejscu pojawia się niestety sporo błędnych informacji oraz wiadomości, szczególnie w zakresie PIT online. Aby uniknąć błędów przy wykonywaniu obowiązku zeznaniowego warto więc wyjaśnić jak prawidłowo wypełnić PIT elektroniczny oraz czym jest PIT online.

PIT online – potocznie i formalnie

Nie ma jednej oficjalnej definicji na sformułowanie PIT online. Nie mniej w praktyce przyjmuje się, że tak nazywa się praktycznie wszystkie roczne zeznania  o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, które rozliczane są w formie elektronicznej. Często zawęża się również to określenie tylko do tak zwanych e-deklaracji, czyli PITów online, których rozliczenie następuje za pomocą specjalnych aplikacji do PIT.

pit online

W tym miejscu należy wskazać, że nie każda forma elektronicznego przesłania deklaracji podatkowej może stanowić PIT online. Błędem, który cały czas się zdarza jest wykorzystywanie przez podatników formularzy, które co prawda wypełniane są na komputerze, ale nie spełniają norm PIT online. Zupełnie nieprawidłowe jest również wykorzystywanie skanów wypełnionych i podpisanych formularzy – taka deklaracja nie stanowi formalnie deklaracji elektronicznej.

Złożenie deklaracji w formie elektronicznej

Drugim ważnym aspektem dla PIT online czy e-deklaracji jest uszczegółowienie, co oznacza elektroniczne złożenie PIT. Nieprawidłowym jest wysyłanie formularza podatkowego mailem, czy nawet przez formularze na stronach urzędów. PIT online  należy przygotować i przesłać za pomocą profesjonalnych programów (aplikacji) do pracy nad e-deklaracjami, lub za pomocą usług publicznych takich jak na przykład Twój e-PIT. Jako dowód wypełnienia zobowiązania wobec organów skarbowych podatnik może pobrać „UPO” – tj. Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które jest dokumentem o znaczeniu odpowiadającym potwierdzeniu nadania listu poleconego.

PIT online czy Twój e-PIT

Twój e-PIT jest usługą, w której podatnicy deklaracji PIT 37, PIT 38, oraz PIT 28 i PIT 36, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej mogą skorzystać z przygotowanej i udostępnionej przez Krajową Administrację Skarbową rocznych zeznań podatkowych dla osób fizycznych. Takie zeznanie podatkowe jest przygotowywane na podstawie danych które administracja skarbowa zbiera między innymi od płatników składek. Skorzystanie z usługi Twój e-PIT jest dla podatników dobrowolne.

PIT online (w rozumieniu e-deklaracji) są to deklaracje elektroniczne przygotowywane w specjalnych aplikacjach do PIT. Skorzystanie z takiej formy rozliczenia również jest dobrowolne, a podatnik ma możliwość wyboru programu czy aplikacji, która najlepiej odpowiada jego oczekiwaniom. W przypadku przygotowania indywidualnego zeznania PIT online i złożenia go w sposób prawidłowy (zdalnie), taka deklaracja indywidualna ma pierwszeństwo przed zeznaniem przygotowanym automatycznie przez Krajową Administrację Skarbową.