czwartek, 30 lipiec 2020 18:09

Odwodnianie wykopów igłofiltrami

 Odwodnienia gruntów Odwodnienia gruntów Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Odpowiednie odwodnienie wykopu jest bardzo ważne, ponieważ zbyt wysoki poziom wód gruntowych może w najgorszym wypadku zalać wykop. Z tego powodu powszechną procedurą jest odwodnianie gruntu w celu obniżenia poziomu wód gruntowych.

Takie odwodnienia wykopów wykonywane są za pomocą instalacji igłofiltrowych. Metoda ta pozwala na bardzo skuteczne odwodnienie terenu, na którym ma być zrobiony wykop. Odwodnianie za pomocą igłofiltrów stało się popularne, ponieważ jest bardzo efektywna.

Czym są igłofiltry i jak wygląda odwodnianie gruntu za ich pomocą?


Igłofiltr to przewód rurowy, który na swoim końcu ma filtr. Ta krótka perforacja (o najczęstszej średnicy 32mm) umieszczana jest w gruncie na odpowiedniej głębokości po to, by sekcja perforacji mogła sięgnąć poniżej poziomu wód gruntowych, które zazwyczaj usytuowane są na 4-6 metrach pod ziemią. Igłofiltry umieszcza się w ziemi w około metrowych odstępach, by odwodnienie było równomierne i maksymalnie skuteczne. Następnie igłofiltry podłącza się do kolektorów ssących, zaś kolektory łączy się do agregatu pompowego. Wówczas agregat wytwarza podciśnienie, które pozwala na zassanie wody poprzez igłofiltry, by finalnie odprowadzać wodę poza układ. Taka metoda na odwodnienie gruntu jest niezwykle skuteczna i stosuje się ją podczas prac w wykopach, takich jak układanie rur kanalizacyjnych, gazociągów, czy przyłącza wodociągu.

Igłofiltry stosuje się zazwyczaj w:

  • odwodnieniu wykopów budowlanych,
  • odwodnieniach geotechnicznych, w których odwodnienie gruntu ma na celi jej konsolidację i zapewnienie stabilności gruntu,
  • odwodnieniu okresowym dla prac konstrukcyjnych, czy inżynieryjnych,
  • odwodnieniu stosowanym w rolnictwie w celu odprowadzenia nadmiaru wody, który może zagrozić uprawom,
  • uzyskiwaniu wody do picia, nawodnienia terenu, czy celów ogrodniczych.


Dlaczego odwodnienie za pomocą igłofiltrów jest tak popularne


Odwodnienia gruntu przy pomocy igłofiltrów są dziś jedną z najczęściej stosowanych metod, ponieważ igłofiltry wyróżniają się szybkością działania, i skutecznym odprowadzaniem wody. Dziś zajmuje się tym wiele profesjonalnych firm, które są w stanie wykonać skuteczne odwodnienie gruntu w naprawdę szybkim czasie. Dzięki temu prace inżynieryjne, czy budowlane nie muszą być wstrzymywane na zbyt długo okres czasu. Do jednych z takich zawodowych firm należy firma WITAS, która zajmuje się kompleksowym odwodnianiem wykopów.

Skuteczne pozbywanie się wody jest dziś niezwykle ważne, gdyż niespodziewane zalanie wykopu może bardzo poważnie zakłócić cały harmonogram prac budowlanych.