czwartek, 11 sierpień 2022 07:48

Upadłość konsumencka - czym jest i jakie ma skutki?

upadłość konsumenta upadłość konsumenta Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Upadłość konsumencka to procedura dostępna od kilku już lat - od pewnego czasu jednak ogłoszenie jej jest zdecydowanie łatwiejsze dzięki uproszczonym przepisom.

Jeśli zatem znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej, sprawiającej, że regulowanie wcześniej zaciągniętych i bieżących zobowiązań przestało być możliwe, koniecznie zainteresuj się tą możliwością. Pociąga ona za sobą co prawda szereg skutków - nie wszystkie są pozytywne, jednak dla zadłużonego najistotniejsza powinna być opcja uwolnienia się od przeterminowanych, zaburzających jego spokój zaległości.

 1. Czym jest upadłość konsumencka?
 2. Jakie są najważniejsze skutki upadłości konsumenckiej?
 3. Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?
 4. Upadłość konsumencka - koszty

Wszelkie wątpliwości w tej sprawie wyjaśni prawnik, a dokładniej adwokat lub radca prawny. Upadłość konsumencka będzie łatwiejsza także dzięki wsparciu profesjonalnej kancelarii https://upadlosckonsumenta24.pl/.

Czym jest upadłość konsumencka?

Na początek warto rozstrzygnąć, co rozumiemy przez upadłość konsumencką. To postępowanie sądowe, którego podstawowym celem jest doprowadzenie do oddłużenia osoby fizycznej. Skutków, które pociąga za sobą procedura jest, oczywiście, więcej. Omówimy je za chwilę - więcej informacji znajdziesz również na stronie https://upadlosckonsumenta24.pl/upadlosc-konsumencka-konsekwencje-skutki/.

Uproszczone przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej obowiązują od marca 2020 r. Dzięki nim ostateczny cel procedury jest łatwiej osiągalny, natomiast nie zmienił się jej adresat. Nowelizacja oznacza także, że sądy nie oddalą wniosku o upadłość w przypadku osoby, która doprowadziła do sytuacji niewypłacalności umyślnie lub za sprawą swojego rażącego niedbalstwa.

O ogłoszenie upadłości konsumenckiej może ubiegać się:

 • osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - w tym także osoby, których działalność została wykreślona z rejestru,
 • osoba, która nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań od przynajmniej trzech miesięcy.

Jakie są najważniejsze skutki upadłości konsumenckiej?

Zanim podejmiesz ostateczną decyzję o rozpoczęciu procedury, warto wiedzieć, jakie skutki upadłość konsumencka za sobą pociąga. Są one dość poważne, dlatego rozsądny, w pełni świadomy krok można poczynić tylko po dokładnej analizie wszelkich konsekwencji. Wyjaśniamy zatem, jakie są najistotniejsze skutki ogłoszenia upadłości osoby fizycznej.

 • Oddłużenie

Zacznijmy od tego, co najważniejsze i kluczowe w procedurze, czyli oddłużenia konsumenta. Za jego sprawą osoba fizyczna będzie mogła rozpocząć swoje życie i układanie spraw finansowych od nowa, z czystą kartą. Na skutek ogłoszenia upadłości wstrzymane zostają wszelkie postępowania egzekucyjne i postępowania sądowe o zapłatę. Nie naliczają się również dalsze odsetki od istniejących zadłużeń. Co istotne, niemożliwe staje się wszczęcie nowej egzekucji, a - jeśli postępowanie upadłościowe nie zaspokoi wszelkich zobowiązań względem wierzycieli - nie będzie można dochodzić ich ponownie w przyszłości. 

 • Uregulowanie zobowiązań na podstawie planu spłaty

Najczęściej w toku postępowania upadłościowego syndyk ustala plan spłaty wierzycieli zatwierdzany później przez sąd. Zawsze jest on dostosowany do realnych możliwości zadłużonego. Istnieje jednak również możliwość orzeczenia przez sąd umorzenia długów - częściowego lub całościowego - bez ustalenia planu spłaty. Decyzja podejmowana jest w sytuacji, gdy - po analizie możliwości zarobkowych upadłego, kosztów utrzymania jego i jego rodziny oraz innych aspektów - sąd uzna, że taka spłata jest niemożliwa.

 • Kontrola syndyka

Wskutek ogłoszenia upadłości ewentualnym majątkiem zadłużonego zarządza syndyk. Inwentaryzuje on ruchomości i nieruchomości, wchodzące później w skład masy upadłościowej, a następnie dokonuje ich spieniężenia.

Syndyk może zająć część wynagrodzenia, pozostawiając jedynie środki niezbędne do egzystencji, a także przedmioty niezbędne do codziennego funkcjonowania i wykonywania pracy zawodowej.

 • Utrata decyzyjności

Upadły od momentu ogłoszenia upadłości nie może zarządzać własnym majątkiem oraz sprawami finansowymi. To nie tylko zajęcie dóbr przez syndyka, ale również niemożność podejmowania kroków mogących spowodować ponowne zadłużenie i utrudnić spłatę wierzycieli. Upadły nie może chociażby zaciągnąć kredytu.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Aby rozpocząć procedurę upadłości konsumenckiej, należy złożyć stosowny wniosek do sądu. Zawsze jest on opracowywany na podstawie konkretnej sytuacji konkretnego dłużnika. W dokumencie powinny znaleźć się, prócz danych identyfikacyjnych, informacje takie jak:

 • wykaz składników majątku wraz z szacunkową wyceną,
 • spis wierzycieli z datami i wysokością spłaty,
 • ewentualna lista wierzytelności spornych,
 • wykaz ustalonych na majątku dłużnika zabezpieczeń,
 • wysokość miesięcznych przychodów oraz kosztów życia dłużnika.

Każdy wniosek trzeba także uzasadnić.