poniedziałek, 13 sierpień 2018 17:42

Ciekawe możliwości pras hydraulicznych

Nawet jeśli wybór pras hydraulicznych zawęzi się dzięki prawidłowemu oszacowaniu ich podstawowej funkcjonalności, poszczególne modele zwykle łatwo da się odróżnić dzięki określonych cechom szczególnym. Warto się na nich skupiać, ponieważ definiują one zakres możliwych do wykonania prac.

Ciekawe możliwości pras hydraulicznych

Nawet jeśli wybór pras hydraulicznych zawęzi się dzięki prawidłowemu oszacowaniu ich podstawowej funkcjonalności, poszczególne modele zwykle łatwo da się odróżnić dzięki określonych cechom szczególnym. Warto się na nich skupiać, ponieważ definiują one zakres możliwych do wykonania prac.

Liczy się nie tylko rozmiar

Prasa hydrauliczna zwykle musi być duża, ponieważ wtedy jest stabilniejsza, powinna też mieć dużą powierzchnię roboczą. Warto jednak poszukać modeli, które nawet mimo znacznej masy nie wymagają ani fundamentów, ani mocowania do podłoża. Są takie modele, a ich wytrzymałość i stabilność jest wynikiem doskonałego projektu ramy przenoszącej wszystkie obciążenia.

Duża powierzchnia robocza zawsze będzie atutem, warto jednak skupić się na prasach, które dają dostęp do obrabianych elementów z trzech stron stołu. Te modele są dostępne w niektórych seriach każdego liczącego się producenta i zapewniają większą swobodę niż prasy hydrauliczne o bardziej tradycyjnej konstrukcji.

Odliczanie skoków

Niektórzy producenci w swoich prasach hydraulicznych implementują różnego typu mechanizmu zliczające cykle pracy. To przydatna funkcja, ponieważ pozwala kontrolować długość serii bez użycia dodatkowych systemów kontrolnych. Takie modele znajdują się między innymi w prasach CUPS Strojimport – popularnych w średnich firmach produkcyjnych. Licznik wbudowany w prasę pozwala zminimalizować ryzyko pomyłki i ogranicza koszty związane z dodatkową ewidencją produkcji.

Regulacja siły

Standardowy mechanizm regulacji siły nacisku jest funkcją właściwie powszechną, natomiast oczywiście w poszczególnych modelach pras różny będzie zakres regulacji. Często przydatniejszy jednak zamiast klasycznego regulatora będzie bardziej zaawansowany wyłącznik ciśnieniowy. Przerywa on prasowanie danego elementu w chwili osiągnięcia zadanego ciśnienia. Jest to bardzo ważne przy obróbce elementów wrażliwszych na powstające w czasie obróbki naprężenia. Ten system pozwala na precyzyjniejszą regulację nacisku niż zwykłe zapisanie jej „na sztywno”.

Licznik godzin roboczych

Ta funkcja z kolei zyskuje na znaczeniu w przypadku firm zajmujących się produkcją na zamówienie. O ile bowiem produkcja własna często nie musi być mierzona z dokładnością rzędu minut, to już produkcja na zewnątrz może być rozliczana według wykorzystanych roboczogodzin, a nie ilości prasowanych elementów. Generalnie jednak funkcja licznika godzin roboczych pozwala lepiej ewidencjonować wykorzystanie prasy, a także dokładniej przewidywać koniec okresu eksploatacyjnego poszczególnych elementów roboczych.

Regulowane wytrzymanie w punkcie skrajnym

W niektórych przypadkach chwilowy nacisk nie jest w stanie odpowiednio uformować obrabianego detalu. Wówczas prostym sposobem zwiększenia skuteczności procesu jest przedłużenie czasu, w którym na element wywierany jest maksymalny nacisk. Nie wszystkie prasy hydrauliczne pozwalają na wytrzymanie w skrajnym położeniu. Warto i na to zwrócić uwagę, ponieważ ta prosta w gruncie rzeczy funkcjonalność może znacząco zwiększyć katalog zastosowań prasy.