czwartek, 07 marzec 2019 15:54

Czym się różni PIT-36 od PIT-36L?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczają się na druku PIT-36 (przy zastosowaniu skali podatkowej) lub PIT-36L (przy wyborze opodatkowania liniowego) w zależności od tego, na jaką formę opodatkowania się zdecydowali.

Wybór ten wydaje się prosty, ponieważ zależny jest od rocznych dochodów. Problemem jest często trudność w oszacowaniu zysków. Poniżej przedstawiamy dokładne informacje na temat druku PIT-36 i PIT-36L, ich różnic oraz przeznaczenia.

Dla kogo przeznaczony jest druk PIT-36?

Na druku PIT-36 rozliczają się podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym byli zobowiązani do samodzielnego obliczania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i osiągali dochody bez pośrednictwa płatnika. Oznacza to, że wybierasz ten druk, jeśli uzyskujesz dochody opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniasz zeznania PIT-37. Dotyczy to między innymi osób, które:

  • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą;

  • posiadają przychody z najmu, dzierżawy itp.;

  • posiadają przychody z zagranicy, na przykład w postaci emerytury czy renty;

  • korzystasz ze zwolnienia w postaci kredytu podatkowego.

Zeznanie to umożliwia skorzystanie z ulg podatkowych i można je rozliczać wspólnie z małżonkiem.

Kto rozlicza się na druku PIT-37?

Zeznanie PIT-36L składają podatnicy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, z których dochody opodatkowane są podatkiem liniowym. Ten rodzaj zeznania rozliczać można wyłącznie indywidualnie.

Podatek progresywny a podatek liniowy

Przedsiębiorcy sami decydują, jakim podatkiem zostaną obciążone ich dochody. Decyzję mogą zmienić raz w roku, do 20 stycznia. Podatek progresywny oznacza, że procent podatku rośnie wraz ze wzrostem dochodu podatnika. Rozliczając się na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, stawka podatku wynosi 18% lub 32% w zależności od wysokości dochodów. Kwotą graniczną jest dochód 85 tys. zł rocznie, poniżej którego podatnik zapłaci 18%. Podatek liniowy natomiast zakłada stały podatek, niezależny od wysokości dochodów, który wynosi 19%. Oprócz tego wiąże się z brakiem możliwości wspólnego rozliczenia z współmałżonkiem czy rozliczenia się jako samotny rodzic.