środa, 08 kwiecień 2020 16:22

Jak wdrożyć ISO 50001? Szkolenie pracowników wystarczy?

Szkolenie ISO 50001 Szkolenie ISO 50001

Zarządzanie energią jest obecnie bardzo ważną kwestią w każdym przedsiębiorstwie niezależnie od tego, w jakiej branży działa. Racjonalne używanie zasobów pomaga obniżyć koszty, przyspieszyć procesy i ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Aby tego dokonać, pomocne jest wdrożenie ISO 50001.

Szkolenie kadry w zakresie tej normy może przynieść spektakularne efekty. Dlaczego?

Indywidualne podejście do potrzeb 

Zarządzanie energią wg ISO 50001 nie jest uniwersalne. Sposób wykorzystania i monitorowania zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla zależy od sposobu działania danego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że chociaż standard daje odpowiedzi na pewne pytania, to wyznacza sztywnych ram nakładanych przez ISO 50001. Szkolenie jest najlepszym sposobem na to, by dostosować produkcję i wszystkie procesy w firmie w taki sposób, by były one jak najbardziej wydajne pod względem zużycia energii.  

Właściwy plan projektu ISO 50001 jest możliwy do wdrożenia przy użyciu systemów, które są już dostępne w przedsiębiorstwie. Często nie jest konieczne inwestowanie ogromnych środków w to, aby norma mogła skutecznie funkcjonować. Ważne jest jednak, aby wszyscy pracownicy, wyznaczone osoby lub kadra zarządzająca była przeszkolona w tym zakresie. 

Więcej o informacji szkoleniu ISO 50001 można znaleźć na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie/omowienie-wymagan-iso-500012018/

Najważniejsze wskazówki dotyczące wdrażania ISO 50001 

Zdobycie odpowiedniej wiedzy na temat ISO 50001 jest podstawowym krokiem, który należy podjąć do właściwego wdrożenia normy. Oprócz tego konieczne jest: 

  • uzyskanie wsparcia ze strony kierownictwa wyższego szczebla; 
  • zaangażowanie całej firmy dzięki dobrej komunikacji wewnętrznej; 
  • porównanie istniejącego systemy zarządzaniu energią z wymaganiami ISO 50001; 
  • uzyskanie opinii klientów i dostawców na temat bieżącego zarządzania energią; 
  • ustanowienie zespołu wdrożeniowego; 
  • racjonalne dysponowanie rolami, obowiązkami i harmonogramem między pracownikami; 
  • dostosowanie podstawowych zasady normy ISO 50001 do firmy i branży.