piątek, 12 marzec 2021 10:03

Kredyt bankowy czy pożyczka pozabankowa. Co najlepiej wybrać?

pożyczka pozabankowa pożyczka pozabankowa Źródło: pexels.com Licencja: https://www.pexels.com/photo-license/

Prawie jedna czwarta Polaków nie ma ocenie żadnych oszczędności, a ponad połowa zaledwie niewielką sumę nieprzekraczającą 5 tys. zł.1 Konieczne może okazać się więc skorzystanie z usług instytucji finansowych. Czy w czasie pandemii i licznych ograniczeń łatwiej dostępna jest pożyczka pozabankowa, czy kredyt gotówkowy?

 

Czym wyróżnia się kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy dostępny jest w bankach i umożliwia kredytobiorcy dysponowanie określoną kwotą środków pieniężnych zgodnie z warunkami umowy, ale to bank jest nadal ich właścicielem. Oferowany nawet do kilkuset tysięcy może być wydany na dowolny cel, chyba że kredytodawca postanowi inaczej. Na kredytobiorcy ciążą koszty, bo zgodnie z przepisami kredyt nie może być oferowany za darmo. Konieczne jest zapłacenie odsetek, a pozostałe koszty ustala bank. Banki oferują kredyty gotówkowe na zasadach regulowanych przede wszystkim przez ustawę Prawo Bankowe. Zupełnie innym produktem finansowym jest pożyczka pozabankowa, której wspomniana ustawa nie obowiązuje. W zakresie udzielania takiego finansowania zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, które stanowią między innymi o tym, że pożyczka nie musi być odpłatna. Jeśli mamy do czynienia z pożyczką od firmy pożyczkowej, pożyczkobiorca jest dodatkowo chroniony z uwagi na regulacje ustawą o kredycie konsumenckim oraz tzw. ustawą antylichwiarską. 

Czym wyróżniają się pożyczki pozabankowe?

Oferowane na rynku pozabankowym pożyczki to przede wszystkim te od firm pożyczkowych. Są mniej znane niż kredyty2 i dostępne w formie:

  • chwilówki z jednorazową spłatą do 30 dni (rzadziej termin wynosi 45 lub 60 dni),
  • ratalnej jako pożyczki na raty tygodniowe,
  • ratalnej z miesięcznymi ratami.

Dwa ostatnie to zobowiązania o charakterze długoterminowych, udzielane na okres do kilku lat. Wymagania firm pożyczkowych względem klientów są dość podobne i standardowo obejmują:

  • odpowiedni wiek - co najmniej 18 lat, ale bywa, że o chwilówki przez internet mogą ubiegać się dopiero ci, którzy ukończyli 21. rok życia;
  • ważny dokument tożsamości w postaci dowodu osobistego,
  • pełną zdolność do czynności prawnych,
  • aktualne stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski.

Wśród ofert instytucji pożyczkowych dostępne są pożyczki bez zaświadczeń. Ideą działalności podmiotów oferujących pożyczki internetowe jest ograniczenie formalności do minimum, dlatego też w czasie ubiegania się o dodatkową gotówkę nie trzeba przedkładać dokumentu poświadczającego zatrudnienie i dochód. 

Trzeba pamiętać o tym, że pożyczka pozabankowa to także pożyczka prywatna, ta od rodziny, znajomych, jak i inwestora prywatnego. Nie jest ona jednak zwykle tak łatwo dostępna, jak chwilówka. Warunki inwestorów prywatnych mogą być bardziej elastyczne niż firm pożyczkowych, jednak zwykle są mniej atrakcyjne dla pożyczkobiorcy.

Weryfikacja pożyczkobiorców i kredytobiorców w bazach dłużników

Niezależnie od tego, który wniosek zostanie wypełniony, pożyczkowy czy kredytowy, jego autor zostanie sprawdzony w bazach dłużników. Instytucje finansowe, banki i firmy pożyczkowe, korzystają z baz takich jak BIK, KRD, ERIF, BIG InfoMonitor, aby sprawdzić historię dotychczasowych zobowiązań finansowych potencjalnego klienta. Jest ona bardzo istotna i stanowi jeden z elementów oceny zdolności do zaciągnięcia nowego zobowiązania przez konsumenta.

Osoby z wieloma zobowiązaniami mogą napotkać trudności w uzyskaniu kredytu. To skłania wielu do korzystania z ofert pozabankowych. Firmy pożyczkowe nie zawsze sprawdzają wszystkie popularne bazy dłużników, a nawet gdy to czynią, mogą zaakceptować zadłużenie. Dostępne są chwilówki przez internet bez BIK, co oznacza, że weryfikacja w Biurze Informacji Kredytowej nie musi skutkować odrzuceniem wniosku. 

Jakie są oferty kredytów gotówkowych i pożyczek pozabankowych w czasie pandemii?

Chcąc ubiegać się o kredyty gotówkowe czy pożyczki pozabankowe nie trzeba wychodzić z domu. Pandemia, powracające lockdown-y sprawiły, że banki zwiększyły ofertę internetową. Wcześniej nie była ona tak szeroka, jak obecnie. Oferty kredytów nie są jednak dostępne dla każdego. Banki ostrożniej podchodzą do pożyczania pieniędzy, zwłaszcza osobom w trudnej sytuacji finansowej. W niepewnych czasach nastawione są głównie na dotychczasowych klientów. Firmy pożyczkowe w wielu przypadkach zwiększyły zakres weryfikacji, przez co pożyczka bez zaświadczeń nie jest wszędzie dostępna. Musiały ograniczyć maksymalne koszty pozaodsetkowe ze względu na zmiany w przepisach. Dzięki temu można liczyć na tańsze finansowanie niż przed pandemią. Tańsze stały się także kredyty. W przypadku obu produktów finansowych zmalało oprocentowanie, bo Rada Polityki Pieniężnej kilkukrotnie obniżała stopy procentowe. W ofertach pożyczki na raty bez zaświadczeń pojawiło się więcej wymogów, aby pożyczka mogła być udzielona bezpiecznie i nie stała się przyczyną spirali zadłużenia. 

Co wybrać: pożyczkę czy kredyt?

Krótkoterminowe chwilówki przez internet wypadają obecnie atrakcyjnie, ze względu na to, że łatwiej przewidzieć możliwości co do ich spłaty. Kredyt gotówkowy na kilka lat może być ryzykowny, zwłaszcza w obliczu zagrożenia utraty dochodów. Konieczne może okazać się ubezpieczenie, co podwyższy ostateczny koszt zobowiązania. W czasie pandemii nadal dostępna jest pożyczka pozabankowa bez kosztów dla nowych klientów. To obecnie najbardziej dostępne i najtańsze rozwiązanie.  

Opis / Legenda:

https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2021/Jedna-czwarta-Polakow-nie-ma-obecnie-zadnych-oszczednosci 

https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2021/Blisko-co-czwarty-pozyczajacy-nie-sprawdza--czy-bedzie-w-stanie-splacic-zobowiazanie