wtorek, 03 marzec 2020 13:48

Likwidacja polisolokaty

Likwidacja polisolokaty Likwidacja polisolokaty

Inwestycje są kluczem do budowania bogactwa na wypadek sytuacji kryzysowych i bezpieczeństwa finansowego. Podczas gdy niektóre plany inwestycyjne oferują wyłącznie zyski, niektóre systemy oferują również ochronę ubezpieczeniową.

Każda z tych instytucji inwestycyjnych zapewnia liczne korzyści indywidualnie. Można jednak zainwestować w plan, który oferuje połączone korzyści zarówno ochrony ubezpieczeniowej, jak i zwrotów. Czy w przypadku polisolokat sprawa jest również taka jednoznaczna?

Czym jest polisolokata?

Polisolokata to specyficzny instrument finansowy, który sprzedawany był konsumentom przez wiele zakładów ubezpieczeń. Są to swego rodzaju umowy, w których osoba podpisująca umowę wyraża zgodę na dokonywanie wpłat na rzecz zakładu ubezpieczeń przez pewien czas trwania umowy. Dzięki temu osoba ta ma uzyskuje od zakładu gwarancję otrzymania świadczeń w przypadku zaistnienia określonych sytuacji.

Z czym wiąże się oplata likwidacyjna?

Opłaty likwidacyjne, zwane także „wartością wykupu”, to cecha charakterystyczna polisolokat. Stanowią one swego rodzaju sankcji za przedwczesne rozwiązanie przez konsumenta umowy. Niestety wysokość opłat likwidacyjnych często nie wynika bezpośrednio z umowy ubezpieczenia, co stanowi ukryty proceder zakładów ubezpieczeniowych. W przypadku przedterminowego rozwiązania polisolokaty i wypłaty środków zgromadzonych na rachunku istnieje ryzyko nieotrzymania zainwestowanych pieniędzy.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Procedura dotycząca likwidacji polisolokaty to wieloetapowy i złożony etap, który maga odpowiedniego i doświadczonego podejścia. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób skutecznie odzyskać pieniądze z polisolokaty, skorzystaj z porad doświadczonych prawników, którzy świadczą usługi w tym zakresie. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://kpmm.pl/.

Likwidacja polisolokaty może wiązać się z szeregiem trudności, które będą wymagały kompleksowego podejścia. Działanie na własną ręką nie zawsze może być skuteczne. Dlatego bardziej efektywne może okazać się skorzystanie z porad wykwalifikowanych osób – prawników – którzy doradzą, jakie kroki podjąć, aby odzyskać zainwestowane pieniądze.