piątek, 12 maj 2017 15:41

Lokaty bankowe, na które stawiają Polacy

75% Polaków ma świadomość, że regularne oszczędzanie jest konieczne, by zapewnić sobie dostatnią przyszłość. Niestety, tylko 13% mieszkańców Polski wdraża ten plan w życie, odkładając co miesiąc do 250 złotych. Najczęściej trzymamy pieniądze na kontach osobistych oraz kontach oszczędnościowych. Co szósty Polak, który generuje oszczędności, stara się je pomnażać na lokatach bankowych.

Inwestowanie bez ryzyka

Większość Polaków boi się ryzyka i nie inwestuje w instrumenty agresywne, w wyniku których mogliby stracić wniesiony kapitał. Nasze oszczędności nie są zbyt duże – na każdego dorosłego Polaka przypada średnio 2000 euro nadwyżki środków pieniężnych (dla porównania statystyczny Holender posiada około 37000 euro oszczędności).

 

Inwestowanie w krótkim terminie

Polacy, którzy zakładają lokaty, wybierają najczęściej te krótkoterminowe. Zazwyczaj jest to lokata na 3 miesiące, 6 miesięcy, 9 miesięcy albo 1 rok. To produkt banku, który wymaga „zamrożenia” pieniędzy na pewien czas, nie chcemy tego robić na długo. Wolimy raczej mniejszy zysk, ale w krótszym terminie.

Tylko 11% Polaków zakłada lokaty bankowe, by oszczędzać długoterminowo, między innymi na emeryturę. Za to prawie 60% przyznaje, że gdyby polski rząd wspierał inwestorów – na przykład uznając ulgi podatkowe, wtedy inwestowaliby chętniej w długim okresie.

 

Tradycyjne lokaty bankowe

Lokata to produkt bankowy, z którego korzystają inwestorzy w celu pomnażania swoich oszczędności. Osoby zakładające lokaty decydują się na „pożyczkę” swoich pieniędzy instytucji bankowej w zamian za oprocentowanie, które jest czystym zyskiem. Bank może w określonym w umowie terminie dowolnie dysponować środkami klienta i oferuje za to korzystne odsetki.

Standardowe lokaty to produkty terminowe. Banki proponują te, które trwają od 1 miesiąca do 72 miesięcy. Im dłużej trwa lokata, tym zarobek jest większy. Inwestowanie w takie produkty bankowe jest bezpieczne, bo inwestor nigdy nie straci wniesionego kapitału.

 

Niestandardowe lokaty bankowe

Coraz częściej wybierane są nietypowe lokaty bankowe. Taką jest na przykład lokata dynamiczna, która jest co prawda niżej oprocentowana od tej terminowej, ale za to klient może w trakcie trwania umowy swobodnie wypłacić wniesiony kapitał, nie tracąc przy tym zgromadzonych odsetek.

Oferowana jest także lokata z dopłatą. Ta polega na tym, że inwestor w trakcie trwania umowy może dopłacać określone kwoty do zainwestowanego kapitału, pomnażając tym samym zysk z oprocentowania.

Lokaty można dzisiaj zakładać przez internet, wystarczy założyć konto w danym banku. Inwestorzy, którzy nie boją się ryzyka, mogą online założyć lokatę z funduszem inwestycyjnym. Wtedy część wniesionego kapitału lokowana jest w fundusz inwestycyjny z wyższym oprocentowaniem, a część na bezpiecznej lokacie.