czwartek, 07 czerwiec 2018 19:28

O co muszą zadbać obiekty użyteczności publicznej?

Budynki użyteczności publicznej charakteryzują określone przepisy prawne. Z racji pełnionej funkcji muszą zapewniać bezpieczne użytkowanie w każdych warunkach

Kontroluje się systemy instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz klimatyzacji. Osobne słowo należy poświęcić ochronie przeciwpożarowej. Takim przepisom poddane są m.in. szkoły, szpitale oraz instytucje finansowe.

Instalacja elektryczna - co może pójść nie tak?

Z prądem nie ma zabawy - to stara prawidłowość, która jest stale na czasie. Konserwacja instalacji elektrycznej opiera się zatem na zapewnieniu bezpieczeństwa. Zwłaszcza, gdy budynek użytkują dzieci.

Bada się napięcie w sieci oraz straty termiczne. Przewody muszą być również zaizolowane. Istotnym elementem jest także rozszerzalność temperaturowa. Do wykonania przeglądów potrzeba odpowiednich kwalifikacji. Potwierdza je certyfikat, nadający danej osobie uprawnienia. Za kurs trzeba wyłożyć pieniądze najczęściej z własnej kieszeni.

Pożarowa ochrona

Czytelne drogi ewakuacyjne to podstawa funkcjonowania budynków. Ryzyko pożaru nie jest duże, ale to bardzo poważne zagrożenie. Przepisy określają liczbę potrzebnych gaśnic, metody ewakuacji oraz systemy alarmowe. Kontrola gaśnic to istotny element profilaktyki ogólnej. Niedziałające urządzenie mogłoby tylko rozszerzyć skalę katastrofy. Dużą część pożarów można zgasić w zarodku.

Kursy BHP nie są rozwiązaniem?

Szkolenia BHP to obowiązkowe pracownicze kursy. Wiele mówi się o ich zasadności. Osoby przeprowadzające lekcje niezbyt przykładają się do swojej pracy. Podlegają nikłej kontroli zewnętrznej. Wystawienie zaświadczenia to jedno, ale przeprowadzenie rzetelnego bloku zajęć wymaga zaangażowania oraz właściwego podejścia.

W efekcie traktuje się je jako zło konieczne. Osoby przechodzące szkolenie, szybko tracą zdobyte na nim informacje. Sam format najczęściej przyjmuje formę monologu prowadzącego. Rzadko podkreśla się wiedzę poprzez wizualne symulacje. 

Profilaktyka ogranicza koszty

Kontrole przeprowadza się ze względów bezpieczeństwa, ale to także rutynowe zapobieganie poważnym awariom. Koszty naprawy zależą tymczasem od stopnia skomplikowania. Tutaj także sprawdza się znane lekarskie przysłowie - lepiej zapobiegać niż leczyć.