poniedziałek, 04 marzec 2019 11:41

Organizacja obrotu i odzysku metali z odpadów komunalnych

Wraz z nowymi ustawami o zagospodarowaniu odpadów w jednostkach samorządowych powstają nowe pomysły na zwiększenie efektywności recyklingu metali. W ten sposób przedsiębiorstwa mogą uzyskać dodatkowe przychody oraz otrzymywać wyższe stawki za dostarczony złom metalowy.

Rodzaje surowców metalowych zbieranych w firmach komunalnych

Mieszkańcy generują coraz więcej odpadów. Zwiększa się liczba również metalu pozyskiwanego przez selektywną zbiórkę odpadów. Podstawowym składnikiem takich odpadów są puszki aluminiowe. Stanowią one bardzo popularny odpad chętnie przyjmowany przez skup metali. Drugą grupą jest złom elektroniczny, ale wymaga on dodatkowych prac, aby odzysk był bardziej dochodowy. W tym wypadku można pozyskiwać takie przedmioty w ramach działalności punktu selektywnej zbiórki odpadów. Podstawą odpowiedniej zbiórki takich odpadów jest edukacja i dokładne opisy na pojemnikach na odpady umieszczane w przestrzeni publicznej.

Składowanie i segregacja odpadów metalowych

Firmy komunalne decydując się na profesjonalne podejście do odpadów metalowych, muszą posiadać odpowiednią ilość miejsca na przechowywanie takich surowców przeznaczonych do recyklingu. W tym wypadku należy wprowadzić segregacje na określone frakcje oraz rodzaje metali. Tylko tak posegregowane odpady mogą znaleźć nabywców i uzyskać dobre ceny. Podmioty oferujące skup złomu często mają swoje dodatkowe wytyczne co do jakości i sposobu pakowania odpadów. Należy pamiętać, że nie wszystkie elementy mogą być poddane recyklingowi bezpośrednio. Cześć urządzeń podlega rygorystycznym przepisom o ochronie środowiska. Do takich przedmiotów należą lodówki i stare telewizory.

Odpowiednie formy współpracy z podmiotami skupującymi surowce wtórne

Firmy komunalne mają możliwość dowolnego kształtowania współpracy z firmami oferującymi odbiór złomu. Dopasowanie harmonogramu odbioru pozwala maksymalne wykorzystanie środków transportowych. Cześć takich podmiotów oferuje własne kontenery do przechowywania metali. Takie pojemniki mogą być załadowane na ciężarówkę bez użycia dźwigu, ponieważ pojazdy są przystosowane do samo-załadunku.

Metale pozyskane podczas zbioru odpadów komunalnych mogą obniżać koszty usług związanych z gospodarką odpadami. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się skupowaniem złomu metalowego pozwala na stworzenie efektywnego schematu działania.