środa, 18 kwiecień 2018 08:50

Prace budowlane a wymogi BHP

jakiekolwiek prace budowlane wymagają nie tylko otrzymania stosownych pozwoleń, ale także powinny przebiegać zgodnie z zasadami BHP. Tego typu czynności są obciążone bardzo wysokim ryzykiem wypadków, dlatego też spełnienie wszelkich wymogów okazuje się niezbędne. W przypadku ich niespełnienia zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą ponieść stosowne konsekwencje.

Nałożona na nich kara może przyjąć formę nagany, upomnienia, a w wyjątkowo poważnych sytuacjach nawet i kary pieniężnej. Więcej szczegółów na temat możliwych skutków nieprzestrzegania zasad BHP określa Kodeks Pracy. W przygotowanym artykule znajdziesz wiedzę na temat prac budowlanych oraz wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy w pigułce. Dzięki temu w razie jakichkolwiek wątpliwości możesz zawsze wrócić do naszego tekstu, aby upewnić się, że prowadzone przez Ciebie czynności są całkowicie zgodne z prawem.

Prace budowlane - czym jest BHP?

BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy, to szereg zasad oraz wymogów, które muszą zostać spełnione w miejscu pracy. Jak sama nazwa wskazuje - przepisy dotyczą przede wszystkim odpowiedniego bezpieczeństwa oraz możliwości higienicznego wykonywania obowiązków zawodowych przez pracowników. Głównym celem stosowania BHP w miejscach, w których np. prowadzone są prace budowlane, jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadku oraz zagrożeń zawodowych.

Prace budowlane - o czym powinieneś pamiętać?

Prace budowlane powinny być przeprowadzane zgodnie z przepisami prawnymi. Wszelkie zasady, których znajomość jest niezbędna, aby rozpocząć jakiekolwiek czynności, znajdziesz między innymi w takich aktach prawnych jak:

 • ustawa Prawo budowlane,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ustawa o wyrobach budowlanych.

Zapoznanie się z przepisami przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwoli Ci na zapewnienie nie tylko odpowiednich warunków, ale także uchroni przed wystąpieniem jakichkolwiek zagrożeń dla zdrowia i życia Twoich pracowników. Pamiętaj, że Ty, jako pracodawca, ponosisz za swoich robotników odpowiedzialność.

Prace budowlane - kary za nieprzestrzeganie wymogów BHP

Jak wspomnieliśmy na samym początku artykułu, nieprzestrzeganie zasad BHP w trakcie prac budowlanych wiąże się z konsekwencjami zarówno dla pracownika, jak i jego pracodawcy. Zacznijmy od osób zatrudnionych. Każdy z uczestników budowy ma obowiązek zachowania odpowiedniego i wcześniej ustalonego porządku wykonywanych czynności. Należy podkreślić, że wszelkie działania muszą być zgodne z wymogami BHP. W przypadku zaniechania przez pracownika dostosowania się do odgórnie przyjętych zasad zostaje on ukarany naganą lub upomnieniem. Natomiast kara pieniężna grozi robotnikom, którzy stawili się w pracy po spożyciu alkoholu lub bez wcześniejszej informacji opuścili teren, na którym prowadzone są prace budowlane.

Również na pracodawców zostały nałożone stosowne obowiązki, których nieprzestrzeganie może prowadzić nie tylko do nałożenia na niego kary pieniężnej, ale także odpowiedzialności karnej. Te szczególne przypadki obejmują przede wszystkim niezapewnienie pracownikom bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Należy pamiętać, że jakiekolwiek naruszenie praw zatrudnionej przez pracodawcę osoby może stać się podstawą do żądania przez nią odszkodowania.

Samodzielne prowadzenie prac budowlanych bez znajomości przepisów może narażać na straty nie tylko Twój portfel czy reputację, lecz także zdrowie i życie pracowników. Właśnie dlatego w przypadku potrzeby przeprowadzenia prac konserwatorskich lub remontowych zgłoś się o pomoc do profesjonalistów.

Artykuły powiązane

 • Kompozycje kwiatowe do biura

  Czy dekoracje florystyczne w pracy to dobry pomysł? Czy nie rozpraszają przypadkiem osób, które mają je bez przerwy na widoku? W końcu zwykle pracownicy spędzają w biurze znaczną część dnia. Okazuje się jednak, że właśnie dlatego kwiaty to zdecydowanie trafiona ozdoba.

 • Faktoring – czym różni się od kredytu?

  Faktoring dla firm jest rozwiązaniem wyjątkowo skutecznym i korzystnym. To szansa na uniknięcie wzięcia pożyczki, która mogłaby wpłynąć negatywnie nie tylko na same finanse przedsiębiorstwa, ale także na jego historię kredytową. Czym zatem faktoring różni się od kredytu i dlaczego warto się nim zainteresować?

 • Na czym polega praca detektywa?

  Właściwie detektywi robią tylko dwie rzeczy, czyli bada i obserwuje. To znaczy, że bada sprawy i obserwuje ludzi lub przedmioty. Na przykład, częścią dochodzenia jest to, że szuka się określonych informacji w bibliotekach i archiwach, przeszukuje się Internet lub przesłuchuje świadków.

 • Jakie rzeczy ludzie oddają na złom?

  Pomysłowość ludzi w oddawaniu różnych materiałów do skupu złomu jest bardzo ciekawa. Bardzo często metale kolorowe, które trafiają do skupu złomu pochodzą z remontów, jednak nie tylko.

 • Edukacja informatyczna a warsztaty programowania

  Edukacja informatyczna na całym świecie jest coraz prężniej rozwijaną dziedziną, a świadomość potrzeby przekazywania wiedzy związanej z komputerami jest już niemalże oczywista dla większości grup społecznych. Jednak sama wiedza to nie wszystko.

kod

<!-- e302803e299ebdc5dea139b1fb20545e0c82afa4 -->