niedziela, 24 maj 2020 17:36

Wszystko co powinieneś wiedzieć o tłumaczeniach poświadczonych

Tłumaczenia poświadczone Tłumaczenia poświadczone

W Polsce tłumaczenie poświadczone musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego - osobę, mającą uprawnienie do poświadczenia autentyczności przetłumaczonego dokumentu i jego zgodności z oryginałem. Tłumacz przysięgły stanowi tu osobę zaufania publicznego. W Wielkiej Brytanii nie istnieje natomiast instytucja tłumacza przysięgłego - przekładu dokumentów urzędowych wykonują specjaliści z zakresu prawa.

 

W Polsce dokument poświadczony przez tłumacza przysięgłego musi zostać oznaczony jego pieczęcią oraz imieniem i nazwiskiem. Na dokumencie musi znaleźć się również informacja o tym, czy jest on poświadczony zgodnie z oryginałem czy kopią. Każde tłumaczenie wpisywane jest również do Repertorium Tłumacza Przysięgłego, a na dokumencie musi widnieć numer, pod którym w tym zbiorze figuruje.


Dokument przetłumaczony z języka polskiego na angielski w Polsce przez tłumacza przysięgłego jest respektowany na terenie Wielkiej Brytanii.

 

W jakich sytuacjach należy skorzystać z tłumaczenia poświadczonego?
Ten typ tłumaczenia wykorzystywany jest w przypadku przekładu dokumentów urzędowych, które mają zostać przedłożone odpowiednim instytucjom lub osobom trzecim. Nie wszystkie dokumenty muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego - te, które przeznaczone są do użytku własnego nie podlegają takiemu wymogowi. Dotyczy to na przykład zaleceń lekarskich czy historii choroby, ale również dokumentów przeznaczonych do obrotu wewnętrznego w firmie.

 

Przykłady dokumentów wymagających tłumaczenia poświadczonego


Osoby prywatne korzystają z usług tłumacza przysięgłego najczęściej w celu tłumaczenia takich dokumentów, jak:

 • akt urodzenia;
 • akt zawarcia związku małżeńskiego;
 • dyplom uczelni wyższej;
 • świadectwo ukończenia kursów;
 • zaświadczenie lekarskie;
 • dowód rejestracyjny i karta pojazdu;
 • akt notarialne;
 • zaświadczenie o niekaralności.

 

Również klienci biznesowi często korzystają z usług tłumacza przysięgłego w celu przetłumaczenia między innymi:

 • umów spółki i jej statutów;
 • decyzji i wyroków sądowych;
 • odpisu z rejestru przedsiębiorców (KRS);
 • zaświadczeń z urzędu skarbowego i ZUS;
 • wypisów z rejestru handlowego;
 • zaświadczeń o nadanie numeru REGON.

 

Tłumaczenia ustne a tłumaczenia poświadczone

 


Tłumacz przysięgły zajmuje się również tłumaczeniami ustnymi. Ustne tłumaczenie poświadczone jest koniecznie między innymi na rozprawach sądowych oraz przesłuchaniach, w których biorą udział osoby obcojęzyczne. Takie tłumaczenie poświadczone zostaje przez tłumacza swoim imieniem i nazwiskiem, które składa na dokumentach urzędowych.


Z ustnych tłumaczeń przysięgłych korzystają zarówno klienci indywidualni, jak i firmy. Jest ono potrzebne na przykład w sytuacji odczytywania aktu notarialnego. Tłumacz przysięgły musi również uczestniczyć przy zawieraniu związku małżeńskiego i podpisywaniu dokumentów z tym związanych, jeśli jedna strona jest obcojęzyczna.