środa, 13 wrzesień 2023 11:34

Jakie są warunki otrzymania odszkodowania za opóźniony lot?

Odszkodowanie za opóźniony lot Odszkodowanie za opóźniony lot Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Opóźnienie lotu powoduje frustrację i konieczność zmiany planów. Istnieją jednak przepisy chroniące pasażerów w takich sytuacjach. Kiedy można domagać się odszkodowania za opóźniony lot?

W przypadku opóźnienia lotu pasażerowie mogą domagać się wypłaty odszkodowania od linii lotniczych. Kwestię tę regulują przepisy prawa cywilnego oraz prawa Unii Europejskiej, a w szczególności przepisy Rozporządzenia (WE) nr 261/2004. Warto więc znać swoje prawa i warunki, które muszą być spełnione, aby otrzymać odszkodowanie.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za opóźniony lot?

Opóźniony lot to duży problem dla pasażerów. Często wiążę się z koniecznością zmiany planów urlopowych lub uniemożliwia realizację planów zawodowych. Warto wiedzieć, że w takiej sytuacji pasażerowie mają możliwość uzyskania odszkodowania. Odszkodowanie przysługuje, jeśli czas opóźnienia przekracza 3 godziny. Pod uwagę brana jest planowana pora dotarcia do miejsca docelowego. Jeśli więc samolot wylądował o godzinie 10 zamiast o 6.30, pasażer może ubiegać się o odszkodowanie, ponieważ opóźnienie wynosi w tym przypadku 3 godziny i 30 minut. Poza odszkodowaniem w formie pieniężnej można też domagać się przysługującego prawa do opieki – np. posiłku, noclegu lub transportu do miejsca zakwaterowania.

Linie lotnicze są jednak zobowiązane do wypłaty odszkodowania tylko wtedy, gdy opóźnienie wynika z winy przewoźnika. Rekompensaty nie uzyskamy, gdy przyczyną sytuacji było zaistnienie nadzwyczajnych okoliczności, których nie dało się uniknąć, mimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Zaliczamy tu zdarzenia, które są poza kontrolą linii lotniczych, takie jak złe warunki atmosferyczne czy działania terrorystyczne. Odszkodowanie przysługuje wyłącznie pasażerom, którzy posiadają ważny bilet i potwierdzone miejsce na pokładzie samolotu. Więcej o uzyskaniu odszkodowania za opóźniony lot można przeczytać na stronie: aircashback.com.

Jakie są kwoty odszkodowania za opóźniony lot?

Kwota odszkodowania za opóźniony lot zależy od kilku czynników, takich jak długość trasy i lokalizacja miejsca docelowego. Stawki są uzależnione m.in. od tego, czy lot odbywał się wewnątrz Unii Europejskiej, czy poza nią. Odszkodowanie wynosi:

  • 250 Euro – loty o długości do 1500 km,
  • 400 Euro – loty o długości do 1500 km w obrębie Unii Europejskiej,
  • 400 Euro – loty o długości od 1500 km do 3500 km,
  • 600 Euro – loty o długości powyżej 3500 km.

Jakie są warunki otrzymania odszkodowania za opóźniony lot?

Aby otrzymać odszkodowanie za opóźniony lot, należy zebrać dokumentację, która potwierdza nasze prawo do rekompensaty. Trzeba więc zachować bilet, potwierdzenie opóźnienia i wszelkie inne dokumenty, które są dowodem na zaistnienie sytuacji. Następnie należy zgłosić roszczenie do linii lotniczej, która obsługiwała dany lot. Można to zrobić osobiście na lotnisku, poprzez formularz online lub listownie. Nie trzeba jednak zajmować się całą procedurą samodzielnie. Można skorzystać z pomocy firmy specjalizującej się w dochodzeniu odszkodowań od linii lotniczych. Zna ona prawa pasażerów i potrafi interweniować w imieniu klienta. Specjaliści kierują do przewoźnika wezwanie do zapłaty, a w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, kierują sprawę do sądu i pokrywają koszty z tym związane.

Podsumowując, odszkodowanie za opóźniony lot, to ważne świadczenie dla pasażerów, które może zrekompensować niedogodności związane z opóźnieniem. Znając swoje prawa i spełniając określone warunki, można skutecznie ubiegać się o przysługujące pasażerom świadczenie.