czwartek, 02 marzec 2023 14:55

Rozwiązania problemów z ulgą na dziecko

ulga na dziecko ulga na dziecko mat.prasowe

Ulga prorodzinna jest częstym odliczeniem w przypadku rozliczeń rodziców posiadających małoletnie dzieci. Niemniej jednak co roczne zmiany w jej zakresie przysparzają wielu wątpliwości. Warto odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania i wskazywane problemy.

Uzyskanie pełnoletności w trakcie roku podatkowego oraz urodzenie dziecka

Pierwsza wątpliwość podatników dotyczy możliwości skorzystania z ulgi na dziecko w sytuacji, gdy dziecko osiąga pełnoletność w trakcie roku podatkowego.  Część pytań dotyczy przypadku kiedy któreś z dzieci traci do niego prawo lub wręcz przeciwnie – nabywa je w trakcie roku (na przykład gdy rodzi się nowe dziecko). Jest to bardzo częsta sytuacja w rodzinach, gdzie różnica między dziećmi jest bardzo duża lub kiedy młode kobiety wychodzą za mąż. Zasada jest następująca – w przypadku zaistnienia takich sytuacji gdy dziecko traci prawo do ulgi  - to rozliczenie zmienia się w następnym miesiącu od zaistnienia takiego stanu jak: pełnoletność czy wyjście za mąż. Natomiast w przypadku urodzenia dziecka w trakcie roku doliczamy je do grona dzieci, którym ta ulga przysługuje już w miesiącu urodzenia.

Wakacje szkolne, a prawo do ulgi na dziecko

Część podatników zastanawia się co w przypadku wakacji szkolnych. Wątpliwość dotyczy możliwości odliczania ulgi w przypadku miesięcy wakacyjnych, w przypadku rożnej sytuacji dziecka na przestrzeni podejmowania nauki. Tutaj należy wskazać, że jeśli dziecko kontynuuje po wakacjach naukę to ulga na dziecko będzie przysługiwała przez cały rok podatkowy, podobna sytuacja ma miejsce w przypadku maturzystów, jeśli podejmują oni dalszą naukę. Jeśli natomiast mamy do czynienia z maturzystą, który nie podejmuje dalszej nauki, ulga będzie przysługiwała w jego przypadku także za miesiące wakacyjne po maturze. Studenci, którzy po studiach licencjackich podejmują naukę na studiach magisterskich będą mieli prawo do ulgi przez cały rok podatkowy. Natomiast w przypadku braku ciągłości studiowania i zakończenie nauki na studiach licencjackich ulga będzie przysługiwała tylko za miesiące nauki łącznie z miesiącem, w którym złożono egzamin dyplomowy.

ulga na dzieckoulga na dziecko

Prawidłowe udokumentowanie praw do ulgi

Podatnicy często zastanawiają się w jaki sposób prawidłowo udokumentować prawo do ulgi na dziecko. Należy wskazać, że w razie ewentualnej kontroli podatkowej, obowiązkowym jest wykazanie szeregu dokumentów, uprawniających o staranie się o nią. Mowa tu głównie o: odpisie aktu urodzenia dziecka, ewentualnym zaświadczeniu sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, ewentualnym odpisie orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowy zawartej między rodziną zastępczą a starostą oraz o zaświadczeniu o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły. Nie mamy obowiązku dołączania tych dokumentów do PIT, jednakże podatnik ma obowiązek przechowywać przez 5 lat od końca roku, w którym wykorzystał ulgę prorodzinną.

Wypełnienie deklaracji podatkowej, a ulga prorodzinna

Odliczenia kwoty przysługującej ulgi na dzieci należy wprowadzić bezpośrednio w deklaracji PIT. Na przykład w pozycjach od 140 do pozycji 145 deklaracji PIT-37 lub w pozycji 424 do pozycji 428 deklaracji PIT-36. Należy również pamiętać o konieczności wypełnienia części dotyczącej numery PESEL dziecka, lub w przypadku braku nadania takiego numeru – imię lub imiona, nazwisko lub nazwiska oraz datę urodzenia dziecka. Możliwe, że konieczne będzie przygotowanie załącznika do zeznania.