czwartek, 30 czerwiec 2022 16:55

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty lub zaniżył odszkodowanie? Napisz odwołanie!

odwołania od decyzji ubezpieczyciela odwołania od decyzji ubezpieczyciela adobestock

Całkowita odmowa wypłaty lub zbyt niskie odszkodowanie z OC sprawcy? Masz prawo od tej decyzji ubezpieczyciela się odwołać. Z nami dowiesz się, jak to zrobić!

Czas na złożenie odwołania 

Na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela masz sporo czasu. Zgodnie z literą prawa takie pismo można złożyć w ciągu 3 lat od otrzymania decyzji. Nie ma jednak żadnej korzyści, aby tak długo czekać z napisaniem, a następnie złożeniem pisma reklamacyjnego. Najlepiej zrobić to od razu od otrzymania decyzji. 

Po tych 3 latach roszczenie ulega przedawnieniu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której szkoda powstała na skutek przestępstwa. Wówczas sprawa ulega przedawnieniu dopiero po 20 latach. Nie warto jednak zbyt długo zwlekać z reklamacją. Najlepiej zrobić to bez zbędnej zwłoki. Każdy upływający tydzień, miesiąc, rok czy lata będą “zacierać” istotne dla sprawy fakty. 

Pismo reklamacyjne - jak się do tego zabrać? 

Napisanie pisma do ubezpieczyciela wbrew pozorom nie jest najłatwiejszą czynnością. Pisząc odwołanie w sprawie o odszkodowanie trzeba pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Szczególnie istotne jest przedstawienie podstawy prawnej. Nie bez znaczenia jest odpowiednia argumentacja. Ma to ogromny wpływ na to, czy firma ubezpieczeniowa przyzna Ci rację, czy będzie się upierać przy swoim. 

Oczywiście odwołanie powinno zawierać takie podstawowe dane jak:

  • Twoje dane osobowe i kontaktowe, 
  • numer decyzji ubezpieczyciela,
  • numer polisy OC sprawcy,
  • numer zgłoszonej szkody. 

Do pisma reklamacyjnego warto załączyć opinię niezależnego rzeczoznawcy samochodowego. Taka opinia to koszt rzędu około 500 zł. Można jednak uzyskać bezpłatną opinię - wystarczy skontaktować się z zespołem totwojakasa.pl. 

Aby uzyskać bezpłatną opinię naszego rzeczoznawcy samochodowego wystarczy przesłać do nas przedstawiony przez ubezpieczyciela kosztorys naprawy pojazdu. W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych nasz specjalista zweryfikuje przesłane dokumenty pod kątem zaniżeń. Z naszych statystyk wynika, że niemal każde wypłacone z OC sprawcy odszkodowanie jest zaniżone. Różnica pomiędzy tym, co osoba poszkodowana otrzymała od ubezpieczyciela, a tym ile naprawdę jej się należy może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych - mówi Joanna z totwojakasa.pl. 

Na odpowiedź ze strony firmy ubezpieczeniowej na złożone przez Ciebie odwołanie oczywiście musisz poczekać. Standardowo jest to 30 dni liczone od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego. Okres ten może jednak być jeszcze wydłużony. 

Dopłata do odszkodowania alternatywą dla samodzielnej walki z ubezpieczycielem 

Pamiętaj, nie musisz samodzielnie walczyć z zakładem ubezpieczeń o odszkodowanie. Możesz skorzystać z oferty dopłaty do odszkodowania. W jej ramach otrzymujesz już w ciągu kilku dni należne Ci pieniądze. Po wspomnianej wcześniej darmowej weryfikacji kosztorysu i wykrycia faktycznych zaniżeń otrzymujesz ofertę dopłaty. Jej wysokość wynosi średnio ponad 2300 zł i nierzadko jest wyższa nawet o 100 procent od tego, co wypłacił ubezpieczyciel. 

Jedyną formalnością jest podpisanie cesji wierzytelności. Po otrzymaniu podpisanej umowy totwojakasa.pl realizuje przelew na wskazane konto bankowe w ciągu nawet 48 godzin. Proste, prawda?