czwartek, 15 czerwiec 2023 08:19

Instalacja i utrzymanie rur drenarskich - jak to zrobić w kilku prostych krokach?

Instalacja i utrzymanie rur drenarskich Instalacja i utrzymanie rur drenarskich mat. prasowe

Założenie instalacji odwadniającej wbrew pozorom nie jest trudnym zadaniem. Wystarczy dobrze zaplanować tor przebiegu rur i wybrać odpowiednie elementy systemu. Zobacz, jak zainstalować układ drenażowy krok po kroku.

Planowanie i projektowanie instalacji

Najważniejszym elementem odwodnienia są rury drenarskie, które zbierają i odprowadzają wody gruntowe oraz powierzchniowe. Poprawna instalacja i konserwacja tych części to klucz do odpowiedniego funkcjonowania systemu odwadniającego.

Przed przystąpieniem do instalacji należy dokładnie przeanalizować teren i warunki gruntowe. Trzeba zwrócić uwagę na:

  • rodzaj gleby,

  • nachylenie terenu,

  • kierunek przepływu wody,

  • ewentualne przeszkody znajdujące się na działce.

Zgromadzone informacje znacznie ułatwią proces projektowania systemu drenażowego. Na tym etapie należy wybrać średnicę rur, głębokość ich układania oraz dobrać odpowiednie kształtki. Wszystkie elementy potrzebne do budowy systemu drenażowego znajdziesz w sklepie Rurex.

Przygotowanie terenu

Jak przygotować teren do układania rur drenażowych? Konieczne będzie wykopanie rowów o głębokości odpowiadającej założeniom projektu. Dobrze, jeśli powstałe dziury mają łagodny spadek, który ułatwia odpływ wody. Rowy należy oczyścić z korzeni, dużych kamieni i innych przeszkód mogących odkształcić lub uszkodzić rury drenarskie. Na dnie wykopanej szczeliny kładzie się geowłókninę, która zapobiega przenikaniu ziemi do rur i blokowaniu perforacji. Ostatnim etapem przygotowań jest wysypanie warstwy żwiru o grubości 5-10 cm.

Jak układać rury i kształtki?

Rury drenarskie łączy się za pomocą kształtek. Przy konstruowaniu systemu wykorzystuje się m.in. dołączniki, kolana, mufy, trójniki i zaślepki. Wszystkie połączenia muszą być szczelne i dobrze dopasowane, ponieważ ewentualne przecieki będą obniżały wydajność systemu odwadniającego. Podczas układania rur i kształtek należy na bieżąco sprawdzać, czy konstrukcja spełnia założenia projektu.

Wypełnienie i konserwacja

Kiedy wszystkie elementy zostaną szczelnie połączone, nadchodzi czas na wypełnienie rowów kolejną warstwą żwiru, który zapobiegnie przenikaniu cząstek gleby i umożliwi swobodny przepływ wody do rur. Dookoła żwiru zawija się geowłókninę i zamyka ją na szczycie. Niezasypaną część rowu należy delikatnie pokryć glebą.

Dzięki regularnej konserwacji system drenażowy będzie wydajny i trwały. Warto co jakiś czas kontrolować stan rur i kształtek oraz usuwać zanieczyszczenia gromadzące się wokół otworów wlotowych. Poprawna instalacja i utrzymanie układu to najlepsza ochrona przed szkodami terenu wywołanymi nadmiarem wody.