wtorek, 11 lipiec 2017 13:57

Podyplomowe studia historyczne

Czym są studia podyplomowe?

W polskim systemie nauczania studia podyplomowe to studia przeznaczone dla osób, które ukończyły pierwszy stopień kształcenia wyższego i posiadają tytuł licencjata, magistra lub inżyniera. Po ich ukończeniu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia te charakteryzują się dość szybkim trybem, zwykle trwają bowiem 2 lata, a także możliwością brania udziału w zajęciach podczas weekendów.

Dla kogo podyplomowe studia historyczne?

Absolwenci studiów I i II stopnia z kierunku historii i nauk pokrewnych

Ukończenie podyplomowych studiów w kierunku historii daje swojemu absolwentowi możliwość nauczania historii oraz wiedzy o społeczeństwie w szkołach publicznych. Absolwenci studiów I stopnia z tytułem licencjata dzięki tym studiom zyskają możliwość nauczania przedmiotów historycznych w szkole podstawowej, natomiast osoby posiadające tytuł magistra uzyskają kwalifikacje pozwalające im na kształcenie młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych. Wybór tych studiów będzie więc dobrym rozwiązaniem dla tych osób, które w trakcie studiów I lub II stopnia nie zrobili specjalizacji nauczycielskiej, a wiążą swoją przyszłość właśnie z nauczaniem historii lub wiedzy o społeczeństwie.

Pasjonaci historii z dyplomem licencjata lub magistra z innej dziedziny

Kierunek ten można polecić także absolwentom innych kierunków studiów, dla których historia jest pasją i chcieliby pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny nauki. Nie bez powodu mówi się bowiem, że „historia jest nauczycielką życia”, wiedza z tej dziedziny może bowiem okazać się przydatna w wielu sytuacjach zawodowych i życiowych.

Osoby, których praca zawodowa wymaga dokształcenia się w dziedzinie historii

Ukończenie podyplomowych studiów historycznych może być także konieczne do uzyskania awansu w pracy lub podniesienia swoich kwalifikacji w zawodach związanych z historią. Dotyczy to zwłaszcza osób, które ukończyły uczelnię wyższą na innym kierunku i muszą dokształcić się w dziedzinie historii. Niewątpliwą zaletą studiów podyplomowych w tym wypadku jest możliwość kontynuowania pracy zawodowej i jednoczesnego studiowania w dni wolne od pracy. Na korzyść studiów podyplomowych działa także ich długość, już bowiem po 2 latach słuchacze uzyskują świadectwo ich ukończenia.

Co oferują podyplomowe studia historyczne swoim słuchaczom?

W trakcie trwania tych studiów uczestnicy poznają całą historię ludzkości od czasów najdawniejszych po lata nam współczesne. Oprócz samej teorii, zapoznają się także z warsztatem pracy historyka oraz niezbędnymi narzędziami dydaktycznymi służącymi do nauczania historii w szkołach. To wszystko pozwala absolwentom historycznych studiów podyplomowych nie tylko posiąść samą wiedzę historyczną, lecz również zdobyć konkretne umiejętności przekazywania posiadanych przez siebie informacji innym.