środa, 05 luty 2020 16:53

Czym jest agregat absorpcyjny?

Agregat absorpcyjny Agregat absorpcyjny

Doskonałym przykładem technologii reagującej na wyzwania ekonomiczne oraz naturalne są instalacje wsparte na kogeneracji bądź trójgeneracji, więc tzw. układy skojarzone.

Ze względu na możliwość wykorzystania energii odpadowej z przebiegów technicznych popularność oraz znaczenie systemów powiązanych wzrasta regularnie na całym świecie, też w Polsce. Jednym spośród głównych modułów systemu zintegrowanego jest chiller absorpcyjny Agregaty stosujące ciepło odpadowe bądź gaz ziemny do produkcji chłodu. Doskonałe wyjście przy niedoborze energii elektrycznej.

 

Ekonomicznie zasadne też przy niewykorzystanej nadwyżce ciepła technicznego. Możliwe również wykorzystanie w ciągach trójgeneracyjnych (produkcja prądu, ciepła oraz chłodu z gazu ziemnego). Agregaty absorpcyjne to narzędzia stosujące wszechstronnie pojmowaną energię termiczną do produkcji chłodu. Dzięki wykorzystaniu agregatów absorpcyjnych można tworzyć chłód (wodę lodową) zagospodarowując niezagospodarowane dotąd ciepło techniczne bądź odpadowe.

Agregat absorpcyjny – reguła funkcjonowania

W agregatach absorpcyjnych występuje mechanizm chłodzenia, jaki odbywa się poprzez odparowanie czynnika chłodniczego w ciśnieniu niższym aniżeli ciśnienie wrzenia, co doprowadza do lokalnego zmniejszenia temperatury. Rezultaty owego mechanizmu są zależne od elementów takich jak temperatura odparowywania czynnika chłodniczego i ilość mieszanki, jaka została odparowana. Zbliżony mechanizm stosowany jest w agregatach sprężarkowych. W tychże narzędziach element chłodniczy, jaki podlega odparowaniu, jest sprężany mechanicznie. W rezultacie podnosi się jego temperatura.

Zalety klimatyzacji absorpcyjnej

Wykorzystanie systemu absorpcji wzrasta, gdyż tworzy ona mniejsze nakłady operacyjne. Jest też mniej niebezpieczna dla warstwy ozonowej, gdyż nie wykorzystuje się tutaj gazów cieplarnianych. W miejscach, gdzie nie ma prądu, system funkcjonuje doskonale na gaz ziemny bądź energię słoneczną. Jest też cichy, gdyż podczas mechanizmu schładzania nie wykorzystuje się żadnej kompresji mechanicznej. Agregatory absorpcyjne są zwłaszcza entuzjastycznie stosowane w tychże dziedzinach, gdzie dostępna jest zwłaszcza ogromna ilość energii termicznej. Jest to niewątpliwie przemysł i energociepłownictwo.

HVAC - dystrybucja urządzeń chłodniczych.