środa, 04 kwiecień 2018 10:44

Kondensatory i baterie kondensatorów

W systemach elektroenergetycznych, jak również w różnych zakładach przemysłowych zachodzi konieczność kompensowania tak zwanej mocy biernej indukcyjnej.

Przeznaczone do tego są kondensatory, albo baterie kondensatorów o wysokim, lub niskim napięciu. U odbiorców, u których istnieje kiedykolwiek nadmiar mocy biernej pojemnościowej do  jej kompensowania używane są tak zwane dławiki kompensacyjne. Gdy u odbiorcy zachodzi jednoczesna potrzeba kompensowania mocy biernej pojemnościowej, jak również mocy biernej indukcyjnej, stosuje się urządzenia złożone z dławików kompensacyjnych i z kondensatorów.

Urządzenia kompensacyjne mają szerokie zastosowanie najczęściej w przypadku : 

- regulacji napięcia, jak również kompensacji reaktynacji linii, 

- poprawy współczynnika mocy,

- kompensacji indywidualnej mocy biernej jałowego biegu silników i transformatorów, 

- układów filtrów harmonicznych wyższych w sieciach prądu przemiennego i filtrów, które odpowiadają za wygładzanie napięcia stałego, 

- sprzęgania linii przesyłowych ze wszystkimi urządzeniami łączności.

 Baterie kondensatorów, albo kondensatory można podzielić :

a). pod względem rodzaju napięcia :

- na napięcie pulsujące, jak również stałe,

- na napięcie przemienne,

- na napięcie impulsowe,

- na napięcie o zwiększonej częstotliwości.

b). pod względem wysokości napięcia : 

- niskonapięciowe baterie, lub kondensatory,

- wysokonapięciowe baterie, lub kondensatory.

c). pod względem budowy : 

- z tylko jednym zaciskiem, ma bezpośrednie połączenie z obudową,

- ze wszystkimi zaciskami izolowanymi.

d). pod względem liczby faz : 

- trójfazowe,

- jednofazowe.

Pośród podstawowych parametrów opisujących baterie kondensatorów można wymienić :

- napięcie znamionowe izolacji Ui,

- napięcie znamionowe UN - wartość skuteczną napięcia przemiennego na które został zaprojektowany konkretny  kondensator,

- prąd znamionowy szczytowy INsz - wartość skuteczną prądu, na którą zostały zaprojektowane wszystkie główne tory prądowe baterii,

- moc znamionową baterii QNb - sumę wszytkich mocy biernych z poszczególnych jednostek, z których złożona jest konkretna bateria kondensatorów,

- napięcie znamionowe na izolacji Ui.